چگونه هدیه تولد بگیریم:

1-به نیازهای کسی که تولد او است توجه کنیم.

2-خیلی قبل تر از تاریخ تولد به گونه ای درضمن صحبت  نیاز او را بپرسید.

3-حتما به رنگ هدیه تولد دقت کنید تا مطلوب باشد.

4-در زمان خرید هدیه حتما با صاحب مغازه در مورد تعویض هدیه  توسط هدیه گیرنده مذاکره کنیم.

5-سعی کنید خلاق باشید ودر خریدن هدیه خلاقیت  به کارببرید.

6-سعی کنید در ارائه ی هدیه هم خلاقیت داشته باشید.

7-حتما به همراه هدیه گل هم هدیه بدهید.گل جنبه  احساسی هدیه را بیشتر می کند.

8-در خریدن هدیه با دیگران مشورت کنید.

9-سعی کنید در کادوکردن  هدیه  خلاقیت به خرج دهید.

 

تهیه وتنظیم توسط تشریفات بهشت مشهد. 

 

نظر بدهید